ნეტო წონა: 140 (±30) გრამი. ინგრედიენტები: ნიგოზი, ხორბლის ფქვილი, საფერავის ყურძნის წვენი, წყალი. კვებითი ღირებულება 100 გრამ პროდუქტზე: ცილა 6,67გ; ნახშირწყლები 48,1გ; შაქარი* 33,7გ; ცხიმი 8,35გ; ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავები 0,81გ; მარილი* 0,06გ; ენერგეტიკული ღირებულება 294კკალ/ 1240კჯ; მარილისა და შაქრის შემცველობა განპირობებულია ბუნებრივი წარმოშობით;


ნეტო წონა: 140 (±30) გრამი. ინგრედიენტები: ნიგოზი, ხორბლის ფქვილი, რქაწითელის ყურძნის წვენი, წყალი. კვებითი ღირებულება 100 გრამ პროდუქტზე: ცილა 6,29გ; ნახშირწყლები 51,6გ; შაქარი* 38,2გ; ცხიმი 6,96გ; ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავები 0,70გ; მარილი* 0,07გ; ენერგეტიკული ღირებულება 294კკალ/ 1242კჯ; მარილისა და შაქრის შემცველობა განპირობებულია ბუნებრივი წარმოშობით;


ნეტო წონა: 140 (±30) გრამი. ინგრედიენტები: თხილი, ხორბლის ფქვილი, რქაწითელის ყურძნის წვენი, წყალი. კვებითი ღირებულება 100 გრამ პროდუქტზე: ცილა 6,19გ; ნახშირწყლები 46,9გ; შაქარი* 31,3გ; ცხიმი 5,20გ; ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავები 0,57გ; მარილი* 0,08გ; ენერგეტიკული ღირებულება 259კკალ/ 1095კჯ; მარილისა და შაქრის შემცველობა განპირობებულია ბუნებრივი წარმოშობით;


ნეტო წონა: 140 (±30) გრამი. ინგრედიენტები: თხილი, ხორბლის ფქვილი, რქაწითელის ყურძნის წვენი, წყალი. კვებითი ღირებულება 100 გრამ პროდუქტზე: ცილა 6,38გ; ნახშირწყლები 45,2გ; შაქარი* 34,9გ; ცხიმი 6,09გ; ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავები 0,64გ; მარილი* 0,08გ; ენერგეტიკული ღირებულება 261კკალ/ 1102კჯ; მარილისა და შაქრის შემცველობა განპირობებულია ბუნებრივი წარმოშობით


ნეტო წონა: 110 (±30) გრამი. ინგრედიენტები: ნიგოზი, ხორბლის ფქვილი, საფერავის ყურძნის წვენი, წყალი. კვებითი ღირებულება 100 გრამ პროდუქტზე: ცილა 8,02გ; ნახშირწყლები 47,0გ; შაქარი* 31,7გ; ცხიმი 11,86გ; ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავები 1,04გ; მარილი* 0,06გ; ენერგეტიკული ღირებულება 327კკალ/ 1374კჯ; მარილისა და შაქრის შემცველობა განპირობებულია ბუნებრივი წარმოშობით;


ნეტო წონა: 110 (±30) გრამი. ინგრედიენტები: ნიგოზი, ხორბლის ფქვილი, რქაწითელის ყურძნის წვენი, წყალი. კვებითი ღირებულება 100 გრამ პროდუქტზე: ცილა 7,69გ; ნახშირწყლები 43,6გ; შაქარი* 37,8გ; ცხიმი 21,77გ; ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავები 1,92გ; მარილი* 0,06გ; ენერგეტიკული ღირებულება 401კკალ/ 1677კჯ; მარილისა და შაქრის შემცველობა განპირობებულია ბუნებრივი წარმოშობით;


ნეტო წონა: 40 (±30) გრამი. ინგრედიენტები: ნიგოზი, ხორბლის ფქვილი, საფერავის ყურძნის წვენი, წყალი. კვებითი ღირებულება 100 გრამ პროდუქტზე: ცილა 8,84გ; ნახშირწყლები 31,3გ; შაქარი* 33,3გ; ცხიმი 16,06გ; ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავები 1,42გ; მარილი* 0,06გ; ენერგეტიკული ღირებულება 305კკალ/ 1277კჯ; მარილისა და შაქრის შემცველობა განპირობებულია ბუნებრივი წარმოშობით;


ნეტო წონა: 40 (±30) გრამი. ინგრედიენტები: ნიგოზი, ხორბლის ფქვილი, რქაწითელის ყურძნის წვენი, წყალი. კვებითი ღირებულება 100 გრამ პროდუქტზე: ცილა 7,83გ ; ნახშირწყლები 42,4გ; შაქარი* 32,9გ; ცხიმი 17,64გ; ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავები 1,58გ; მარილი* 0,06გ; ენერგეტიკული ღირებულება 360კკალ/ 1507კჯ; მარილისა და შაქრის შემცველობა განპირობებულია ბუნებრივი წარმოშობით;


ნეტო წონა: 40 (±30) გრამი. ინგრედიენტები: ნიგოზი, ხორბლის ფქვილი, რქაწითელის ყურძნის წვენი, წყალი. კვებითი ღირებულება 100 გრამ პროდუქტზე: ცილა 7,69გ; ნახშირწყლები 43,6გ; შაქარი* 37,8გ; ცხიმი 21,77გ; ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავები 1,92გ; მარილი* 0,06გ; ენერგეტიკული ღირებულება 401კკალ/ 1677კჯ; მარილისა და შაქრის შემცველობა განპირობებულია ბუნებრივი წარმოშობით;


ნეტო წონა: 40 (±30) გრამი. ინგრედიენტები: ნიგოზი, ხორბლის ფქვილი, საფერავის ყურძნის წვენი, წყალი. კვებითი ღირებულება 100 გრამ პროდუქტზე: ცილა 8,02გ; ნახშირწყლები 47,0გ; შაქარი* 31,7გ; ცხიმი 11,86გ; ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავები 1,04გ; მარილი* 0,06გ; ენერგეტიკული ღირებულება 327კკალ/ 1374კჯ; მარილისა და შაქრის შემცველობა განპირობებულია ბუნებრივი წარმოშობით;


ნეტო წონა: 100 (±30) გრამი. ინგრედიენტები: თხილი, სიმინდის ფქვილი, საფერავის ყურძნის წვენი, წყალი. კვებითი ღირებულება 100 გრამ პროდუქტზე: ცილა 6,02გ; ნახშირწყლები 34,9გ; შაქარი* 36,1გ; ცხიმი 13,90გ; ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავები 1,44გ; მარილი* 0,07გ; ენერგეტიკული ღირებულება 289კკალ/ 1210კჯ; მარილისა და შაქრის შემცველობა განპირობებულია ბუნებრივი წარმოშობით;


ნეტო წონა: 100 (±30) გრამი. ინგრედიენტები: თხილი, სიმინდის ფქვილი, რქაწითელის ყურძნის წვენი, წყალი. კვებითი ღირებულება 100 გრამ პროდუქტზე: ცილა 5,78გ; ნახშირწყლები 52,1გ; შაქარი* 30,1გ; ცხიმი 14,07გ; ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავები 1,47გ; მარილი* 0,07გ; ენერგეტიკული ღირებულება 358კკალ/ 1505კჯ; მარილისა და შაქრის შემცველობა განპირობებულია ბუნებრივი წარმოშობით;


შემადგენლობა : ნიგვზის სტანდარტული ჩურჩხელა (რქაწითელი) - 1 ცალი. ფასი 6 ლარი.


შემადგენლობა: ნიგვზისა და თხილის დაჭრილი ჩურჩხელა - 500 გრამი


შემადგენლობა: ნიგვზისა და თხილის არასტანდარტული (15 სბ-იანი) ჩურჩხხელა - 3 ცალი


შემადგენლობა : ნიგვზის სტანდარტული ჩურჩხელა - 2 ცალი. ფასი 10 ლარი.


შემადგენლობა: მინი ჩურჩხელა - 4 ცალი (წონა 170 გრ.)


შემადგენლობა: სპეც ჩურჩხელა - 2 ცალი. ფასი 11 ლარი.


შემადგენლობა: ნიგვზის არასტანდარტული (15 სმ-იანი) ჩურჩხელა - 2 ცალი. თხილის არასტანდარტული (15 სმ-იანი) ჩურჩხელა - 2 ცალი. ფასი 12 ლარი


შემადგენლობა: თხილის სტანდარტული ჩურჩხელა - 3 ცალი. ფასი 12 ლარი.


შემადგელობა: ნიგვზის სტანდარტული ჩურჩხელა - 3 ცალი. ფასი 15 ლარი.


შემადგელობა: ნიგვზის სტანდარტული ჩურჩხელა - 2 ცალი. თხილის სტანდარტული ჩურჩხელა 2 -ცალი


შემადგენლობა: ნიგვზის და თხილის დაჭილი ჩურჩხელა - 5 ცალი. ნიგვზის გულები - 50 გრამი. ფასი 20 ლარი.


შემადგენლობა: ნიგვზის სტანდარტული ჩურჩხელა - 3 ცალი. ფასი 22 ლარი.


შემადგელობა : მინი ჩურჩხელა - 10 ცალი. (წონა 340 გრ.) ფასი 24 ლარი.


შემადგენლობა: ნიგვზის სტანდარტული ჩურჩხელა - 3 ცალი. ფასი 24 ლარი.


შემადგელობა: თხილის არასტანდარტული (15 სმ-იანი) ჩურჩხელა - 2ცალი. ნიგვზის არასტანდარტული (15 სმ-იანი) ჩურჩხელა - 5ცალი


შემადგენლობა: ნიგვზის ჩურჩხელა (9 სმ-იანი) - 4 ცალი. თხილის ჩურჩხელა (9 სმ-იანი) -2 ცალი. ნიგვზის გულები - 50 გრამი. ჩირების მიქსი - 200 გრამი. ფასი 28 ლარი.


შემადგელობა: თხილის სტანდარტული ჩურჩხელა - 2 ცალი. ნიგვზის სტანდარტული ჩურჩხელა - 5 ცალი. ფასი 28 ლარი.


შემადგელობა: ნიგვზის სტანდარტული ჩურჩხელა - 3 ცალი. თხილის სტანდარტული ჩურჩხე;ა - 2 ცალი. (წონა 635 გრ.) ფასი 30 ლარი.


შემადგელობა: თხილისა და ნიგვზის დაჭრილი ჩურჩხელა - 10 ცალი. ნიგვზის გულები - 100 გრამი. ფასი 38 ლარი.


შემადგენლობა: ნიგვზის ჩურჩხელა (9სმ-იანი) - 8 ცალი. თხილის ჩურჩხელა (9 სმი-იანი) - 5 ცალი


შემადგენლობა: თხილის სტანდარტული ჩურჩხელა - 3 ცალი. ნიგვზის სტანდარტული ჩურჩხელა - 3 ცალი. დაჭრილი ჩურჩხელა - 2 ცალი. ნიგოზი - 60 გრამი. ჩირის მიქსი - 350 გრამი. (წონა 1,370 გრ.)


შემადგელობა: თხილის სტანდარტული ჩურჩხელა - 2 ცალი. ნიგვზის სტანდარტული ჩურჩხელა - 5 ცალი. სპეც ჩურჩხელა - 1 ცალი. ნიგვზის გული - 50 გრამი


შემადგენლობა: ნიგვზის სტანდარტული ჩურჩხელა - 5 ცალი. თხილის სტანდარტული ჩურჩხელა - 3 ცალი. მინი ჩურჩხელა - 2 ცალი. დაჭრილი ჩურჩხელა - 2 ცალი. ნიგვზის გული - 50 გრამი. ჩირის მიქსი - 300 გრამი


შემადგენლობა: ნიგვზის სტანდარტული ჩურჩხელა - 5 ცალი. თხილის სტანდარტული ჩურჩხელა - 3 ცალი. დაჭრილი ჩურჩხელა - 5 ცალი. ნიგვზის გული - 50 გრამი. ფასი 60 ლარი.


შემადგელობა: მინი ჩურჩხელა - 32 ცალი


შემადგელობა: რირავოს ჭაჭა (0,2 ლ) - 1 ცალი. ნიგვზის სტანდარტული ჩურჩხელა ( რქაწითელი) - 1 ცალი. ნიგვზის სტანადარტული ჩურჩხელა (საფერავი) - 1 ცალი. სპეც ჩურჩხელა (რქაწითელი) - 1 ცალი. არასტანდარტული ჩურჩხელა (15 სმ-იანი) - 1 ცალი. მინი ჩურჩხელა (რქაწითელი) - 1 ცალი. მინი ჩურჩხელა (საფერავი) - 1 ცალი. შავი ქლიავის ჩირი. ნიგვზის გულები


შემადგელობა: ღვინო - 1 ცალი. ნიგვზის სტანდარტული ჩურჩხელა - 2 ცალი. თხილის სტანდარტული ჩურჩხელა - 2 ცალი. სპეც ჩურცხელა - 1 ცალი


შემადგელობა: შატო მუხრანის მუსკატის სადესერტო ღვინო - 700 მლ. ნიგვზის ჩურჩხელა (15 სმ-იანი) - 6 ცალი. თხილის ჩურჩხელა (15 სმ-იანი) - 4 ცალი. ფასი 90 ლარი.


შემადგენლობა: ნიგვზის სტანდარტული ჩურჩხელა - 11 ცალი. თხილის სტანდარტული ჩურჩხელა - 8 ცალი. სპეც ჩურჩხელა - 2 ცალი. ფასი 100 ლარი.


შემადგელობა: სპეც ჩურჩხლეა - 2 ცალი. თხილის ჩურჩხლეა - 4 ცალი. ნიგვზუს ჩურჩხელა - 6 ცალი. კონას ჩაი (50 გრ.) - 1 ცალი. ნიგვზის ჩურჩხელა(9 სნ-სმიანი) - 3 ცალი. მინი ჩურცხელა - 2 ცალი. ნიგვზის ჩურჩხელა (15 სმ-იანი) - 3 ცალი. ჩიკორის ჩირი - 1 ცალი. ჩირის მიქსი. მინი ჩურჩხელების საასაჩუქრე ტომარა - 1 ცალი. ნუგბარის ჩირი კალათა და შოკოლადით - 1 ცალი. ფასი 150 ლარი.


შემადგელობა: სპეც ჩურჩხლეა - 2 ცალი. თხილის ჩურჩხლეა - 4 ცალი. ნიგვზუს ჩურჩხელა - 6 ცალი. კონას ჩაი (50 გრ.) - 1 ცალი. ნიგვზის ჩურჩხელა(9 სნ-სმიანი) - 3 ცალი. მინი ჩურცხელა - 2 ცალი. ნიგვზის ჩურჩხელა (15 სმ-იანი) - 3 ცალი. ჩიკორის ჩირი - 1 ცალი. ჩირის მიქსი. მინი ჩურჩხელების საასაჩუქრე ტომარა - 1 ცალი. ნუგბარის ჩირი კალათა და შოკოლადით - 1 ცალი. ფასი 150 ლარი.


შემადგენლობა: ჩურჩხელების 20 ლარიანი ნაკრები ტომრებით - 1 ცალი. გოზინაყი (200 გრ.) - 1 ცალი. ნუგმარის ჩირი შოკოლადით და ნიგვზით (280 გრ.) - 1 ცალი. ნიგვზის გული - 100 გრამი. თაფლი (195 გრ.) - 1 ცალი. ჩიკორის ჩირი - 1 ცალი. ჩურცხელების 26 ლარიანი ნაკრები - 1 ცალი. ნიგვზის ჩურჩხელა (15 სმ-იანი) - 3 ცალი. ფასი 300 ლარი.


შემადგელობა: ჩურჩხელების 25 ლარიანი ნაკრები ტომრით - 1 ცალი. ჩურჩხელების 26 ლარიანი ნაკრები - 1 ცალი. არასტანდარტული ჩურჩხელების 9 ლარიანი ნაკრები - 1 ცალი. გოზინაყი (200 გრ.) - 1 ცალი. გრილიაჟი შოკოლადში (280 გრ.) - 1 ცალი. თაფლი (375 გრ.) - 1 ცალი. თაფლი (195 გრ.) - 1 ცალი. კონას ჩაი(100 გრ.) - 1 ცალი. ჩიკორის ჩირი - 1 ცალი. ნიგვზის გული (100 გრ.) - 1 ცალი. ნიგვზის ჩურჩხელა ( 15 სმ-იანი) - 5 ცალი. ნიგვზის ჩურჩხელა (9 სმ-იანი) - 3 ცალი. ნიგვზის სტანდარტული ჩურჩხელა - 6 ცალი. სპეც ჩურჩხელა - 2 ცალი. მინი ჩურჩხელა - 5 ცალი.