პროდუქტები
საფერავი ნიგვზით - 3.20 ლარი
საფერავი თხილით - 2.50 ლარი
რქაწითელი თხილით - 2.50 ლარი
რქაწითელი, ნიგვზის ნახევარი ლებნით - 3.50 ლარი
საფერავი ნიგვზის ნახევარი ლებნით - 3.50 ლარი
საფირმო - რქაწითელი, ნიგვზის მთლიანი ლებნით - 6 ლარი
საფირმო - საფერავი, ნიგვზის მთლიანი ლებნით - 6 ლარი
მინი ჩურჩხელა რქაწითელი, ნიგვზის მთლიანი ლებანი - 1.20 ლარი
მინი ჩურჩხელა საფერავი, ნიგვზის მთლიანი ლებანი - 1.20 ლარი
რქაწითელი (საფერავი) ნიგვზის პატარა - 1.50 ლარი
რქაწითელი ნიგვზით (სტანდარტული) - 3,0 ლარი